How Is Vanna White

Posted on

If you are looking for the answer of how is vanna white, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding how is vanna white. Read it below.

vanna white turned  arcom

1. 35:7 = 25: N 2. Vanna read 18 pages

Ask: 1. 35:7 = 25: N
2. Vanna read 18 pages in 15 minutes. At this rate, how many pages will she read in 45 minutes?
3. Six builders can build ten houses in 30 months. How long would it take 18 builders to builders the same number of houses?
4. The ratio of men to women to children in a certain barangay is 18:21:11. If there are 4 000 people in that barangay, how many are children?
5. In an orchard of 252 fruit trees, the ratio of mangosteen to lanzones to durian is 2:4:6, how durian trees are there?
6. Suppose you are assigned to oversee the job to be done around the house. Create a story problem involving inverse proportion, using any of the following situations.

a) Number of workers, number of hours

b) Amount of food, number of people

Solve. Show your solution, write your conclusion or observation and box your final answer.

Answer:

1)

2) 54 pages

3) 10 months

4) 880 childrens

5) 126 durian trees

6)

kayo na po magsagot dun sa iba para naman may ambag kayo sa grades nyo. Sana kahit papano makatulong ako. study well, good luck!

Answer:

  1. 5
  2. 37.5 pages
  3. 90 houses
  4. 80 children
  5. 21 durian trees
  6. See in the step-by-step explanation below.

Step-by-step explanation:

1. 25 multiply to 7 then divided by 35= 5

2. 45 multiply to 15 then divided by 18= 37.5 pages.

3. 30 multiply to 18 then divided by 6= 90 houses

4. Add the 18,21, and 11=50. So, 4 000 divided by 50 is equivalent to 80.

5. Add the 2,4 and 6=12. So, 252 divided by 12 is equivalent to 21.

6. A either B, but for me is letter A which is, number of workers and number of hours.. The number of workers are 4, and the number of hours are 20 months.

#together we will learn

#hope it helps

#newbie helping

cyrus can paint a scooter in 4 hours. vanna can

Ask: cyrus can paint a scooter in 4 hours. vanna can paint the same scooter in 6 hours. how long would it take for both cyrus and vanna to paint a scooter if they are working together?

Answer:

maybe 2 hours because 6 hours minus 4 is 2 and if they are working together they can do it fast

Tuklasin Gawain 1: Pagsusuri sa Larawan Surin at ipaliwanag, ano

Ask: Tuklasin
Gawain 1: Pagsusuri sa Larawan
Surin at ipaliwanag, ano ang ipinaniniwatiga larawang no? Ano-anu ang iyong mga
hinuha dito? laulat ito sa sagutang papel
REVOLUTION
Vanna om

Answer:

Ang pinapahiwatig ng larawan at ang kalayaan dapat natin lumaban upang tayo ay lumaya at wag mag papaapi sa ibang bansa dahil lang sakanilmalamalakaskapakapang yarihan tayo ay lumaban para sa kalaayaan

Panuto: Maglahad ng mga hakbang upang maprotektahan ang sarili at

Ask: Panuto: Maglahad ng mga hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang ibang tao laban sa COVID-19.
Gamitin ang mga angkop na mga hudyat sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Isaalang-alang ang
pamantayan sa pagbuo nito. Gamitin ang grapikong presentasyon na nasa ibaba.
Sama-sama nating labanan ang COVID-19
vanna​

Answer:

unang hakbang maligo mag sabon linisin ang bawat katawan.

pangalawa .. pag lalabas tayo always bring fask mask face shield ..

Mag dala rin tayo pag disinfect.. alcohol ..

sumunod sa social distancing

Explanation:

chr.

tell me where are the idioms??1. Vanna was the apple

Ask: tell me where are the idioms??
1. Vanna was the apple of Van’s eye for quite a long time.
2. I am talking to someone, just hang in there.
3. I go out with my friends once in a blue moon.
4. The joblam doing was a piece of cake.
5. When I saw my man, it was love at first sight.​

Answer:

1. the apple of Van’s eye

2. hang in there

3. once in a blue moon

4. piece of cake

5. love at first sight

Explanation:

mananaman man NONSTVA a hana va undan vannas N AU

Ask: mananaman man NONSTVA a hana va undan vannas N AU mulle 2 N А Karagdagang Gawain​

Answer:

ang nonstva ay 2nt

Explanation:

sana makatulong

Kahit na nasasaktan dahil sa pamimilit ng hindi kilalang tao

Ask: Kahit na nasasaktan dahil sa pamimilit ng hindi kilalang tao na sabihin niya ang lugar kung nasaan ang kanyang ama ay hindi pa rin nagsasalita si vanna

Answer:

b. Pananahimik

Explanation:

Panuto: Tukuyin at salungguhitan ang mga salitang ginamit sa paghahambing.1.

Ask: Panuto: Tukuyin at salungguhitan ang mga salitang ginamit sa paghahambing.
1. Mas mahirap ang buhay noon kaysa buhay ngayon.
2. Parehong magaling sa Filipino si Lara at Mica.
3. Di-gaanong mabilis tumakbo ang aso kaysa pusa.
4. Kapwa maganda ang ugali nina Jaya at Vanna.
5. Higit na maganda ang palabas ngayon kaysa kahapon.
n​

Answer:

1. mas

2. parehong

3. di-gaano

4.kapwa

5. higit

Explanation:

hope it work

Explanation:

1.Mas

2.parehong

Yan Lang po

ACTIVE AND PASSIVE VOICEDirections: Read the following sentences and identify

Ask: ACTIVE AND PASSIVE VOICE
Directions: Read the following sentences and identify whether they are written in the active voice or passive voice. Write A for active voice and P for passive voice on the space provided before the number.

15. The school ground is filled with lively students.
16. Hobbyists are now into plants.
17. These life changing things are brought to us by the pandemic of Covid19.
18. The protocol wasn’t followed by Vanna.
19. Many people donated Personal Protective Equipment (PPE).
20. The prayer is being led by my students
21. Ms. Dela Cruz taught us grammar.​

Answer:

1. A

2. A

3. A

4. P

5. A

6. P

7. A

Explanation:

I’m not sure, I hope it will help.

7. Which of the following statement is NOT a direct

Ask: 7. Which of the following statement is NOT a direct speech. a. “I want ice cream” Vanna said. b. Sabel said that she will take care of herself c. “My laptop is not working” Xam said.​

[tex]huge color{aqua} {boxed{tt{A}}}huge color{blue} {boxed{tt{N}}} huge color{lime} {boxed{tt{S}}} huge color{green} {boxed{tt{W}}} huge color{orange} {boxed{tt{E}}} huge color{red} {boxed{tt{R}}}[/tex]

Which of the following statement is NOT a direct speech.

a. “I want ice cream” Vanna said.

[tex]boxed {rm b. Sabel said that she will take care of herself}[/tex]

c. “My laptop is not working” Xam said.​

Not only you can get the answer of how is vanna white, you could also find the answers of mananaman man NONSTVA, 1. 35:7 =, Panuto: Tukuyin at, Panuto: Maglahad ng, and 7. Which of.