Who Is Vicky Jain

Posted on

If you are looking for the answer of who is vicky jain, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding who is vicky jain. Read it below.

raazi  review    superb spy thriller bollywood

Who was this missing fisherman? a. LA Tenorio b. Gorio

Ask: Who was this missing fisherman?
a. LA Tenorio
b. Gorio Tenorio
c. Mario Tenorio
d. Vicky Tenorio​

Answer:

c. Mario tenorio

Explanation:

brain like learn

In what way are Jains and Buddhists alike? A. Both

Ask: In what way are Jains and Buddhists alike?
A. Both practice penances.
B. Both believe it’s a sin to kill.
C. Jains are more moderate.

A po ang sagot sa inyo ng question

Explanation:

believe me

. In what way are Jains and Buddhists alike?A. Both

Ask: . In what way are Jains and Buddhists alike?

A. Both practice penances.

B. Both believe it’s a sin to kill.

C. Jains are more moderate.. The statement “The Jains practised penances and believed it was meritorious to take

one’s own life for a cause. The Buddhists however, were more moderate.” points out the

___________ of the Jains and the Buddhists.

A. similarity B. difference C. both A and B​

Answer:

C

A and b

Explanation:

ayan na ang $agot ko

halimbawa ng paniniwala ng mga jain​

Ask: halimbawa ng paniniwala ng mga jain​

Answer:

Naniniwala sila sa Reincarnation

1. What are being compared and contrasted in the excerpt?

Ask: 1. What are being compared and contrasted in the excerpt?
A. Jains and Buddhists B. Jains and insects C. Jains and death

Answer:

C.Jains and Death

Explanation:

Hope it helps

pt) Bahagi ng Dokumentaryong Panradyo JUAN VICKY JUAN SFX VICKY

Ask: pt)
Bahagi ng
Dokumentaryong
Panradyo
JUAN
VICKY
JUAN
SFX
VICKY
BIZ
JUAN
SFX
VICKY
DR. CHRIS
SFX JUAN
SFX
VICKY
SFX
JUAN
SFX
DR. CHRIS
VICKY
JUAN
SFX
VICKY
DR. CHRIS
SFX
VICKY
DR. CHRIS
VICKY
JUAN
VICKY
Mga pahayag
M

Answer:Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin – Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio;ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon atsaloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling talakayan atpagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay opinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malakiupang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kaniya, angunang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ayang pagkakaroon ng malawa

LEARNING TO FAILTara Suri and Niha Jain​

Ask: LEARNING TO FAIL
Tara Suri and Niha Jain

Answer:

Mga pa ngalan ng tao po

Explanation:

Bayan

Agree or Disagree With Explanation “Only Belo touches my skin.

Ask: Agree or Disagree With Explanation

“Only Belo touches my skin. Who touches yours? -by Vicky Belo​

Answer:

Agree or Disagree With Explanation

“Only Belo touches my skin. Who touches yours? -by Vicky Belo

Explanation:

disagree

Answer:

I Disgree

Explanation:

Because not only Belo touches my skin my mother is possible touch my skin so I disagree

In what way are Jains and Buddhists alike? A. Both

Ask: In what way

are Jains and Buddhists alike?

A. Both practice penances.

B. Both believe it’s a sin to kill. C.
Jains are more moderate​

I belive its c but i dont know if a is right

Hope it will help you

Geraine and Jaine seli newspapers on weekends to earn extra

Ask: Geraine and Jaine seli newspapers on weekends to earn extra money. For every 3
newspapers that Geraline seils, Jaine sells 5. If Geraline sold 15 newspapers, how many
does Jaine sell?

Answer:

The Answer is 45…

Answer:

If you skip count by 5 the answer is 75 but when you multiply it the answer is 45

Not only you can get the answer of who is vicky jain, you could also find the answers of Who was this, Geraine and Jaine, pt) Bahagi ng, . In what, and halimbawa ng paniniwala.