Stats And Prob

Posted on

If you are looking for the answer of stats and prob, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding stats and prob. Read it below.

probability  statistics cookbook

Stats and prob, need ko help nyo! ​

Ask: Stats and prob, need ko help nyo! ​

Answer

1. Inferential statistics helps to suggest explanations for a situation or phenomenon. It allows you to draw conclusions based on extrapolations, and is in that way fundamentally different from descriptive statistics that merely summarize the data that has actually been measure.                                                                                                                                                                                                                                    2. Estimation or estimating is the process of finding an estimate, or approximation, which is a value that is usable for some purpose even if input data may be incomplete, uncertain, or unstable. The value is nonetheless usable because it is derived from the best information available.Typically, estimation involves “using the value of a statistic derived from a sample to estimate the value of a corresponding population parameter”. The sample provides information that can be projected, through various formal or informal processes, to determine a range most likely to describe the missing information.                                                                                                                                                                                                      3. A point estimate is a single value estimate of a parameter. For instance, a sample mean is a point estimate of a population mean.

An interval estimate gives you a range of values where the parameter is expected to lie. A confidence interval is the most common type of interval estimate   I Cant put or add a picture i can’t answer this but i give tips                                                                                                                                                                                                                                                                   4. A distinction is made between an estimate and an estimator. The numerical value of the sample mean is said to be an estimate of the population mean figure. On the other hand, the statistical measure used, that is, the method of estimation is referred to as an estimator. A good estimator, as common sense dictates, is close to the parameter being estimated. Its quality is to be evaluated in terms of the following properties                                                                                                                                                                                                                                                      5. The variance of the sampling distribution of the median is greater than that of the sampling distribution of the mean. It follows the sample mean is likely to be closer to the population mean than the sample median. Therefore, the sample mean is a better point estimate of the population mean than the sample median. •pa brainliest po thank you  

Suppose that in tossing 2 coins, you will receive ₱100

Ask: Suppose that in tossing 2 coins, you will receive ₱100 if two heads appear. Otherwise, you pay ₱30. Is this game fair? Why? Stats Tips: A fair game occurs if the expected value of the gain (or loss) equals 0. This means that the expected value of the total winnings is equal to the bet.

-stats & prob​

Answer:

3.125

Step-by-step explanation:

2+30=32

100×30=3000

3000÷32=

3.125

pa brainles

Help please!Help HelpHelpHelpHelpHelpHelpStat StatStatStatStatStat​

Ask: Help please!
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Stat
Stat
Stat
Stat
Stat
Stat

Answer:

1.mamimili

2.

3.pamilihan

4.prototype

content idea about stat and prob in real life

Ask: content idea about stat and prob in real life

this pandemic most of the teenager is have soxial anxiety and depression

Answer:

we only use phone

Step-by-step explanation:

Opo yes

pahelp po dito sa stats and prob plsss​

Ask: pahelp po dito sa stats and prob plsss​

Answer:

sorry

Step-by-step explanation:

5+5=10 Tama Ang sagot ko

Patulong ps sa stat. and prob :<​

Ask: Patulong ps sa stat. and prob :<​

1. 42+ 2.16=3.58

1.58 + 2.50 =4.08

1.67 + 2.79 = 4.49

1.69 + 2.80 = 4.49

1.51 + 2.28 = 3.79

7.92 + 12.59 = 20.51

Pa Brainlist po please

Patulong po pls rush lang di ko po kasi gets

Ask: Patulong po pls rush lang di ko po kasi gets about sa sampling and population po to stats and prob
Consider a population with values (3, 6, 9, 12)​

Answer:

B. I don’t know what the answer is

Answer:

Answer:

B. Find the population variance

pahelp guys huhu need lang stats and prob sya​

Ask: pahelp guys huhu need lang stats and prob sya​

Answer:

huhu hirap pa sagot tukuyin Ang pang abay sa sumusunod na pangungusap

1. Sadyang matigas ang ulo ng

bata.

A. matigas

B. sadyang

C.ulo

2. Mahirap magtahi sa lugar na madilim.

A. madilim

B. magtahi

C. mahirap

3. Ang magnanakaw ay tumakbo nang mabilis

A. mabilis

B magnanakaw

C. tumakbo

4. Kamuntik nang magkabungguan ang dalawang sasakyan

A. dalawang

B. kamuntik

C. magkabungguan

5. Halos kumpleto na ang pangkat ng mga mang-aawit.

A. halos

B. kumpleto

C. pangkat

6. Si Mang Teodoro ay maingat magmaneho ng dyip

A. dyip

B. magmaneho

C. maingat

7. Magiliw na sinalubong ng Ginoong Garcia ang mga panauhin.

A. magiliw

B. panauhin

C. sinalubong

8. Mainit nang bahagya ang tubig mula sa bukal na ito.

A. bahagya

B. mainit

C. tubig

9. Ang mga mag-aaral ay tahimik na nagbabasa sa silid-aklatan

A. mag-aaral

B. nagbabasa

C. tahimik

10. Tunay na kapani-paniwala ang mga kuwento ni Mang Pabling

A. kapani-paniwala

B. kuwento

C. tunay

tukuyin Ang uri ng may salungguhit na panlarawan. isulat Ang titik ng iyomg sagot sa patlang na nakaalan bawat bilang.

11 MAINGAT niyang ibinuhos Ang alak sa baso.

A. pang abay

B pang uri

12 MAINGAT siya habang binubuhos Ang alak sa baso.

A. pang abay

B pang uri

13. MATAGAL ang pagtalakay ng isyung ito sa Senado.

A.pang abay

B. pang uri

14. Ang isyung ito ay itinalakay nang MATAGAL sa Senado

A. pang abay

B. pang uri

15. Ang pasasalamat ng naulilang bata ay MATAIMTIM

A. pang abay

B. pang uri

16. MATAIMTIM na nagpasalamat ang naulilang bata.

A. pang abay

B. pang uri

17. Ang mungkahi niya ang MALUNGKOT kong tinanggihan

A. pang abay

B. pang uri

18. MALUNGKOT ako dahil tinanggihan ko ang mungkahi niya

A. pang abay

B. pang uri

19. Ang mga bisita ay MAGILIW niyang inanyayahang pumasok sa sala.

A. pang abay

B. pang uri

20. MAGILIW ang nag-anyaya sa mga bisita na pumasok sa sala

A. pang abay

B. pang uri

tukuyin Ang pang abay na pamaraan sa sumusunod na pangungusap.

21.maingat na ibinalik niya Ang alahas.

A alahas

B. ibinalik

C .maingat

22. Ang tagahatid-sulat ay mabilis maglakad

A. mabilis

B maglakad

C. tagahatid-sulat

23. Sumagot nang pasigaw ang tsuper ng dyip.

A. pasigaw

B sumagot

C tsuper

24. Dali-dali niyang kinain ang kanyang almusal.

A almusal

B. dali-dali

C. kinain

25. Ang mag-anak ko ay tahimik na namumuhay sa probinsiya

A. mag-anak

B. probinsiya

C. tahimik

26. Ang mga damit ay itiniklop ni Weng nang maayos.

A damit

B.itiniklop

C. maayos

27. Masipag na nag-aaral ang mga kapatid ko.

A kapatid

B. masipag

C. nag-aaral

28. Ang mga liham na iyan ay binasa nya nang palihim.

A binasa

B. liham

C. palihim

29. Kalayaan ang taimtim na hinahangad ng mga tao

A hinahangad

B. kalayaan

C. taimtim

30. Dalus-dalos nilang ibinaba ang mga kahon mula sa trak.

A dalos-dalos

B. ibinaba

C. kahon

tukuyin ang pang-abay na pamanahon sa sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik ng iyong sagot

akalaan sa bawat bilang.

31. Binabasa ni Liza ang mga bagong aralin gabi-gabi.

A aralin

B. binabasa

C. gabi-gabi

32. Manonood kami ng sine sa darating na Linggo

A. Linggo

B. manonood

C. sine

33. Si Jose ay darating mula sa Cavite sa makalawa.

A Cavite

B. darating

C. makalawa

34. Araw-araw siyang nakikinig sa radyo.

A. araw-araw

B. nakikinig

C. radyo

35. Aalis mayamaya ang bus na papuntang Bikol.

A. aalis

B. mayamaya

C. papuntang

36. Nagkita kami ni Marie kahapon sa Jollibee

A. Jollibee

B kahapon

C. nagkita

37. Namalengke kami ni Ate Daria kanina.

A. Ate Daria

B. kanina

C. namalengke

38. Ipinalabas kagabi sa telebisyon ang pelikulang Spider-Man

A. ipinalabas

B. kabagi

C telebisyon

39. Magsisimula bukas ang aming pagsusulit sa paaralan.

A. bukas

B. magsisimula

C. pagsusulit

40. Hindi ka kasi nakikinig sa mga magulang mo kaya parati kang sinasabihan

A nakikinig

B. parati

C. sinasabihan

Answer:

012(719-822)

P(x51x>82)

Patulong sa stat&prob ​

Ask: Patulong sa stat&prob ​

Answer:

wala po bang pic

Step-by-step explanation:

para matulungan kita

stat&Prob PERFORMANCE TASK 1​

Ask: stat&Prob PERFORMANCE TASK 1​

Answer:

Hinde ko po alam sorry po

Step-by-step explanation:

I’m only 9 years old hehe sorry po talaga hay nako di ko po kayo matutylungan

Not only you can get the answer of stats and prob, you could also find the answers of pahelp guys huhu, Stats and prob,, Help please!Help HelpHelpHelpHelpHelpHelpStat, Suppose that in, and Patulong sa stat&prob.