How To Say Instead Of Thank You

Posted on

If you are looking for the answer of how to say instead of thank you, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding how to say instead of thank you. Read it below.

top gun mcnab shepherds  history   mcnab shepherdcompiled

Read the story and in your notebook write a reaction

Ask: Read the story and in your notebook write a reaction or response based on what you have read.
The Forgiving Crocodile
By Deshery F. Gabatano
Long time ago near the river bank of Madiangat River, Solano Nueva Vizcaya there lived a family the mother and her two little babies the mother was always busy hunting food for her family whenever she was out of their of their home, she was always worried about her two little babies because nobody was taking care of them one day while she was at the forest near the river busy hunting for food she found an old lady who was pale and sickly picking up fruits to eat. She was about to swallow her but the old lady asked Pitifully from Buwahaya and promise to do anything for Buwahaya in return buwaya for her then she remembered her two little babies who need somebody to take care of them when she’s out so buwaya brought with her Aling Sita the old lady the crocodile ask aling sita to take care of her two little babies and in return she will take care of her and bring her delicious food to eat everyday aling sita sings that song to the two little baby crocodiles and hit them when they won’t sleep when mother crocodile comes home she always bring delicious food and nutritious food for Aling Sita the old lady was so happy and promise to keep an eye for her baby crocodiles and never mistreat the two but in contrast as soon as Buwahaya leaves their home the old lady sit’s all day without looking after the two baby crocodiles when it’s about time for Buwahaya to arrive Aling Sita gets up.She hurriedly feeds and bathes them and cleans up the mess as soon as mother crocodile arrives she check her children
if they are clean,well fed and have enough sleep. Aling Sita always says well your children are well taking good care I work all day to feed them clean them up and let them sleep buwahaya was very grateful to aling sita with a good deed showing to her children as a sign of gratitude mother crocodile daily brings her delicious food to eat. One day Buwahaya was so curious on how the old lady takes good care of her two little babies she secretly hid behind and observed what the old lady does when she was out as usual Aling Sita sits all day and b the babies when they don’t sleep when the babies are about to sleep she isang them a lullaby la la la sleep now ugly crocodiles you are both awful your smell is so unpleasant I hate crocodiles like you la la la hearing Aling Sita song Buwahaya grew in anger she went away and found food for her babies she also gathered food for Aling Sita but instead of delicious food buaya collected all the snakes near the river and place them in the basket for Aling Sita as soon as Buwahaya arrived home she handed the basket to Aling Sita this is for you i got the best food for you today i’m good you always doing for my babies thank you so much Aling Sita answered happily. Aling Sita opened the basket eagerly. Upon opening she was shocked coming out from the basket. that’s your price of being rude to my baby’s I was so kind to you but you treated my baby’s foolishly said Buwahaya angrily please forgive me Buwahaya a handful for the past day for give my foolishness pleaded Aling Sita I promise that i will never do the same again i did the frightened old lady though seemed expected, Buwahaya had forgiven Aling Sita.
From then on Aling Sita change her ways and took good care of the two little babies of Buwahaya.

Answer:

di ko rin alam huhu help guyss

Can someone please translate this to Filipino in a spoken

Ask: Can someone please translate this to Filipino in a spoken poetry style

Thank you!

I hate myself, I hate face, my body, this world that we are living in that is full of judgement and hate.

I see models and celebrities and when I look back at myself, I slowly start to hate what I see. The irony of celebrities telling us “Love yourself” “be yourself” as they themselves are partially at blame for our insecurities.

Since at the beginning we were told to do this, wear that and then everyone will love you. “You can’t eat that or you’ll get fat” “if you wanna be skinny then eat less!” All these voices in my head overwhelms me.

Everyone say be confident, but how?! They don’t understand that it’s hard, I get tired, I get weak. Please understand that I am full with self hate, it hurts like being stabbed in the chest with thousand and thousand of knives as I wasn’t told to be okay with what I have but instead you’re ugly

I guess this is my fate and its pain is suffocating me like being chocked by strong and giant hands

Wrong

For the longest time, I blamed celebrities and social media and it took me years to see that it’s not them

But me

If I want to love myself u need to start within myself and look deeper into myself instead of looking down at myself

For the first time I am gonna let myself breathe

Hi! I added a little bit of style so the contents are a bit changed. Hope you like it!

——————————————————

Ayoko sa sarili ko

Ang mukha ko, katawan ko, ang mundong ito na tinitirhan natin na punong-puno ng panghuhusga at poot

Ayaw ko lahat ‘to!

Mga modelo at artista ang aking nakikita kapag tinitingnan ko ang aking sarili

Unti-unti akong napoot sa aking nakikita

Ang nakakatawa lamang sa mga linyahan ng mga artistang “Mahalin mo ang sarili mo” at “Magpakatotoo ka” ay sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo naiinggit sa iba

Simula’t sapul sinasabihan na tayo ng dapat nating gawin

Ng kung anong dapat susuutin para magustuhan tayo ng iba

Sabi pa, “Huwag mong kainin yan kung ayaw mong tumaba”

“Kumain ka ng konti para pumayat!” Lahat ng ito ay tinatalo ang tiwala sa sarili ko na binuo ko para magpakatotoo.

Lahat sila nagsasabi na magkaroon ako ng kumpiyansa, pero paano?!

Hindi nila naiintindihan na mahirap

Napapapagod ako, nanghihina

Sana naman ay maintindihan niyo na punong-puno ako ng pagkamuhi sa aking sarili, sobrang sakit!

Para akong sinasaksak ng libo-libong kutsilyo sa dibdib kapag sinasabihan ako na hindi ako dapat makontento sa kung anong mayroon ako dahil pang!t ako

Ito na yata talaga ang tadhana ko at ang mga sakit na ito na para bang malalaking kamay na sumasakal sa akin ay laging nandito

Pero mali!

Sa matagal na panahon, sinisi ko ang mga artista at social media sa nararanasan kong ito

Pero matagal bago ko nakita na hindi sila ang dapat ang problema

Hindi sila ang dapat sinisisi

Kundi ako.

Kung gusto kong matanggap ang sarili ko ay dapat matutunan kong mahalin ang aking sarili

At kung gusto kong mahalin ang ang aking sarili ay dapat intindihin ko ang lahat tungkol sa aking sarili at hindi ko dapat ito minamaliit.

At sa unang pagkakataon, hahayaan ko ang sarili kong huminga.

——————————————————

It’s done! I have trouble translating them due to the message being a little bit vague but I hope I didn’t change it with the little changes I have made. Hope this helps!

#AnswerForTrees

Can someone please translate this to Filipino in a spoken

Ask: Can someone please translate this to Filipino in a spoken poetry style

Thank you!

I hate myself, I hate face, my body, this world that we are living in that is full of judgement and hate.

I see models and celebrities and when I look back at myself, I slowly start to hate what I see. The irony of celebrities telling us “Love yourself” “be yourself” as they themselves are partially at blame for our insecurities.

Since at the beginning we were told to do this, wear that and then everyone will love you. “You can’t eat that or you’ll get fat” “if you wanna be skinny then eat less!” All these voices in my head overwhelms me.

Everyone say be confident, but how?! They don’t understand that it’s hard, I get tired, I get weak. Please understand that I am full with self hate, it hurts like being stabbed in the chest with thousand and thousand of knives as I wasn’t told to be okay with what I have but instead you’re ugly

I guess this is my fate and its pain is suffocating me like being chocked by strong and giant hands

Wrong

For the longest time, I blamed celebrities and social media and it took me years to see that it’s not them

But me

If I want to love myself u need to start within myself and look deeper into myself instead of looking down at myself

For the first time I am gonna let myself breathe

Kasagutan:

Ayoko sa aking sarili, sa aking mukha, sa aking katawan at sa mundong ating ginagalawan na puno ng panghuhusga at poot.

Nakikita ko ang mga modelo at mga artista at kapag tinitingnan kung muli ang aking sarili, unti-unti kong kinaiinisan ang aking nakikita. At ang mga artista na kabaliktaran ang sinasabi na mahalin mo ang sarili mo at magpakatotoo ka na kahit sila rin naman ang dapat na masisi kung bakit may inggit tayong nadarama.

Noong simula pa lamang inuutusan na tayong gawin ito at suotin iyan upang mahalin ka ng lahat. Hindi mo pwedeng kainin iyan, o tataba ka, kung nais mong pumayat, kumain ka ng kaunti. Lahat ng boses sa utak ko ay ginugulo ako.

Lahat ay maaaring magkaroon ng kumpiyansa sa sarili pero paano? Hindi nila alam ang hirap, napapagod ako at nanghihina. Sana ay maintindihan niyo na puno ako ng poot sa aking sarili, ang sakit ay parang libo-libong saksak sa aking dibdib dahil hindi naman ako sinabihang maayos lang kung ano ang mayroon ako bagkus panget ako.

Sa tingin ko ito na ang aking kahihinatnan, ang sakit ay sinasakal ako na para bang higanteng kamay ang may hawak sa akin.

Mali!

Sa matagal na panahon ay sinisi ko sa mga artista ang inggit na nadarama ko bago napagtanto na hindi sila ang may sala.

Ngunit ako!

Kung nais kong mahalin ang sarili ko nararapat lang na magsimula ako sa kalooban ko at tingnan ng mas malalim at hindi pababa ang sarili ko.

At sa unang pagkakataon ay nanaisin kong huminga muna.

#AnswerForTrees

Answer:

Hi! I added a little bit of style so the contents are a bit changed. Hope you like it!

——————————————————

Ayoko sa sarili ko

Ang mukha ko, katawan ko, ang mundong ito na tinitirhan natin na punong-puno ng panghuhusga at poot

Ayaw ko lahat ‘to!

Mga modelo at artista ang aking nakikita kapag tinitingnan ko ang aking sarili

Unti-unti akong napoot sa aking nakikita

Ang nakakatawa lamang sa mga linyahan ng mga artistang “Mahalin mo ang sarili mo” at “Magpakatotoo ka” ay sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo naiinggit sa iba

Simula’t sapul sinasabihan na tayo ng dapat nating gawin

Ng kung anong dapat susuutin para magustuhan tayo ng iba

Sabi pa, “Huwag mong kainin yan kung ayaw mong tumaba”

“Kumain ka ng konti para pumayat!” Lahat ng ito ay tinatalo ang tiwala sa sarili ko na binuo ko para magpakatotoo.

Lahat sila nagsasabi na magkaroon ako ng kumpiyansa, pero paano?!

Hindi nila naiintindihan na mahirap

Napapapagod ako, nanghihina

Sana naman ay maintindihan niyo na punong-puno ako ng pagkamuhi sa aking sarili, sobrang sakit!

Para akong sinasaksak ng libo-libong kutsilyo sa dibdib kapag sinasabihan ako na hindi ako dapat makontento sa kung anong mayroon ako dahil pang!t ako

Ito na yata talaga ang tadhana ko at ang mga sakit na ito na para bang malalaking kamay na sumasakal sa akin ay laging nandito

Pero mali!

Sa matagal na panahon, sinisi ko ang mga artista at social media sa nararanasan kong ito

Pero matagal bago ko nakita na hindi sila ang dapat ang problema

Hindi sila ang dapat sinisisi

Kundi ako.

Kung gusto kong matanggap ang sarili ko ay dapat matutunan kong mahalin ang aking sarili

At kung gusto kong mahalin ang ang aking sarili ay dapat intindihin ko ang lahat tungkol sa aking sarili at hindi ko dapat ito minamaliit.

At sa unang pagkakataon, hahayaan ko ang sarili kong huminga.

——————————————————

It’s done! I have trouble translating them due to the message being a little bit vague but I hope I didn’t change it with the little changes I have made. Hope this helps!

#AnswerForTrees

Write a letter of love and appreciation. Thanking oneselffor being

Ask: Write a letter of love and appreciation. Thanking oneself

for being unique and for the gifts you’ve received-talents, skills, etc. (You

may also do a video, like in the example shown in the material, or just simply writing a letter-the choice is yours)

Here are tips and ideas:

·

Don’t just write “Dear self.” Instead, write,

“To my best self” or “To my one true love” or even

use your nickname like, “Dear lovable ________.”

·

Start off by saying why you are writing the letter. It

could be something like, “I feel so full of love for you today that I just

had to express my feelings.” Or, It is unique, just like my love for

yourself.”

·

This is where you describe yourself and how you feel

about being you. It’s important too. If you are someone who is sentimental

and flowery, then your letter should be, too. But if you’re more of a funny

person, don’t be afraid to add a little humor or silliness here. These should

be your words and your voice, speaking from the heart. Recognize your present

situation and talk about it. Recognize your strengths and be thankful. Embrace

your uniqueness and giftedness. Be honest of what you feel.

·

In the last paragraph, you want to both tie back to the

beginning and look to the future. You might say, “It’s hard for me to

express everything I am feeling right now; these words are only a small measure

of my love for you. So I am thankful that I _____________ how much I love

you.” Or, if you started by writing about the uniqueness of your life, I

am so glad that you are my _______________(referring yourself). I can’t wait

for the time to come that I( imagining your future self)____________________.

Pls help me 🙁

Answer:

love is expressing everything and feeling to the person you love..And do effort for the person or people the you love.And just wait for the Gods time

Can someone please translate this to Filipino in a spoken

Ask: Can someone please translate this to Filipino in a spoken poetry style

Thank you!

I hate myself, I hate face, my body, this world that we are living in that is full of judgement and hate.

I see models and celebrities and when I look back at myself, I slowly start to hate what I see. The irony of celebrities telling us “Love yourself” “be yourself” as they themselves are partially at blame for our insecurities.

Since at the beginning we were told to do this, wear that and then everyone will love you. “You can’t eat that or you’ll get fat” “if you wanna be skinny then eat less!” All these voices in my head overwhelms me.

Everyone say be confident, but how?! They don’t understand that it’s hard, I get tired, I get weak. Please understand that I am full with self hate, it hurts like being stabbed in the chest with thousand and thousand of knives as I wasn’t told to be okay with what I have but instead you’re ugly

I guess this is my fate and its pain is suffocating me like being chocked by strong and giant hands

Wrong

For the longest time, I blamed celebrities and social media and it took me years to see that it’s not them

But me

If I want to love myself u need to start within myself and look deeper into myself instead of looking down at myself

For the first time I am gonna let myself breathe

Hi! I added a little bit of style so the contents are a bit changed. Hope you like it!

——————————————————

Ayoko sa sarili ko

Ang mukha ko, katawan ko, ang mundong ito na tinitirhan natin na punong-puno ng panghuhusga at poot

Ayaw ko lahat ‘to!

Mga modelo at artista ang aking nakikita kapag tinitingnan ko ang aking sarili

Unti-unti akong napoot sa aking nakikita

Ang nakakatawa lamang sa mga linyahan ng mga artistang “Mahalin mo ang sarili mo” at “Magpakatotoo ka” ay sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo naiinggit sa iba

Simula’t sapul sinasabihan na tayo ng dapat nating gawin

Ng kung anong dapat susuutin para magustuhan tayo ng iba

Sabi pa, “Huwag mong kainin yan kung ayaw mong tumaba”

“Kumain ka ng konti para pumayat!” Lahat ng ito ay tinatalo ang tiwala sa sarili ko na binuo ko para magpakatotoo.

Lahat sila nagsasabi na magkaroon ako ng kumpiyansa, pero paano?!

Hindi nila naiintindihan na mahirap

Napapapagod ako, nanghihina

Sana naman ay maintindihan niyo na punong-puno ako ng pagkamuhi sa aking sarili, sobrang sakit!

Para akong sinasaksak ng libo-libong kutsilyo sa dibdib kapag sinasabihan ako na hindi ako dapat makontento sa kung anong mayroon ako dahil pang!t ako

Ito na yata talaga ang tadhana ko at ang mga sakit na ito na para bang malalaking kamay na sumasakal sa akin ay laging nandito

Pero mali!

Sa matagal na panahon, sinisi ko ang mga artista at social media sa nararanasan kong ito

Pero matagal bago ko nakita na hindi sila ang dapat ang problema

Hindi sila ang dapat sinisisi

Kundi ako.

Kung gusto kong matanggap ang sarili ko ay dapat matutunan kong mahalin ang aking sarili

At kung gusto kong mahalin ang ang aking sarili ay dapat intindihin ko ang lahat tungkol sa aking sarili at hindi ko dapat ito minamaliit.

At sa unang pagkakataon, hahayaan ko ang sarili kong huminga.

——————————————————

It’s done! I have trouble translating them due to the message being a little bit vague but I hope I didn’t change it with the little changes I have made. Hope this helps!

#AnswerForTrees

The Wet PantsThere is a nine-year-old kid sitting at his

Ask: The Wet Pants

There is a nine-year-old kid sitting at his desk and all of a sudden, there is a puddle between his feet and the front of his pants are wet.

He thinks his heart is going to stop because he cannot possibly imagine how this has happened. It’s never happened before, and he knows that when the boys find out he will never hear the end of it..

When the girls find out, they’ll never speak to him again as long as he lives. The boy believes his heart is going to stop; he puts his head down and prays this prayer, “Dear God, this is an emergency! I need help now! Five minutes from now I’m dead meat.” He looks up from his prayer and here comes the teacher with a look in her eyes that says he has been discovered.

As the teacher is walking toward him, a classmate named Susie is carrying a goldfish bowl that is filled with water. Susie trips in front of the teacher and inexplicably dumps the bowl of water in the boy’s lap.

The boy pretends to be angry, but all the while is saying to himself, “Thank you, Lord! Thank you, Lord!”

Now all of a sudden, instead of being the object of ridicule, the boy is the object of sympathy. The teacher rushes him downstairs and gives him gym shorts to put on while his pants dry out.

All the other children are on their hands and knees cleaning up around his desk. The sympathy is wonderful. But as life would have it, the ridicule that should have been his has been transferred to someone else – Susie. She tries to help, but they tell her to get out. “You’ve done enough, you klutz!”

Finally, at the end of the day, as they are waiting for the bus, the boy walks over to Susie and whispers, “You did that on purpose, didn’t you?”

Susie whispers back, “I wet my pants once too.”

Moral: All of us go through all good and bad things in life. We should always remember how we felt when we were in same condition and should not mock others for being in it. Always try to understand their situation as if you are in it and help much as possible praying to god that today you are in a condition to help someone who needs it.​

Explanation:

Wala po bang questions story lang?

ACTIVITY 1: Supply the appropriate grammatical signals to complete the

Ask: ACTIVITY 1: Supply the appropriate grammatical signals to complete the statements below. Choose your answer from the choices provided below each item. Write the letter of your answer on the space provided before each number.

_____1. Many young people in this generation are fascinated with the booming technologies that have transpired.__________, some high school students in the different parts of the world have already made robots out of the different technological advancements in their respective countries.

A. For instance B. Indeed C. That is D. On the other hand

_____2. My mother is my superwoman. Indeed, she can do a lot of stuff __________ cleaning the house, cooking, and doing the laundry, all at the same time!

A. furthermore B. in fact C. like D. in other words

_____3. Teachers’ job is not that easy because teachers do a lot of tasks aside from teaching.__________, they are asked to do certain reports for the different activities that they do and are advised to take care of the children whom they teach.

A. Otherwise B. For example C. Likewise D. However

_____4. Some successful students possess specific qualities __________ patience, diligence, perseverance, and dedication.

A. namely B. indeed C. therefore D. in view of this

_____5. Certain gadgets affect the physiological health of young children. __________, when a child is exposed to television or any gadgets like smartphones and laptops for long hours a day, chances are that eye problems will be developed.

A. However B. On the other hand C. In other words D. According to

_____6. On one hand, certain antibiotics can help cure specific diseases or infections. __________, too much intake of such can cause side effects that may put health at risk.

A. Indeed B. On the other hand C. In other words D. According to

_____7. __________ the recent survey, some children prefer distance learning than face-to- face learning because they can manage their time well when they are at home.

A. For example B. Therefore C. That is D. According to 5

_____8. __________ the paper shows how good he is academically. In reality, his performance doesn’t fit with the job.

A. I agree B. In other words C. On one hand D. Although

_____9. COVID-19 can be spread easily once people have close contact with each other. That is why, certain institutions thought of ways to prevent this. __________, many schools in the world choose to have distance learning instead.

A. Although B. Generally speaking C. In view of this D. I claim

_____10. It is true that we have to patronize our own country. But __________ I agree with you in saying that when one uses English in conversation, it will make him/her a lesser Filipino.

A. in view of this B. this is not to say that C. furthermore D. subsequently

pa answer po asap!. thank u​

Answer:

1.D 2.A 4.A 5.B 6.C 7.B 8.A 9.B 10.D

sana makatulung

Can someone please translate this to Filipino in a spoken

Ask: Can someone please translate this to Filipino in a spoken poetry style

Thank you!

I hate myself, I hate face, my body, this world that we are living in that is full of judgement and hate.

I see models and celebrities and when I look back at myself, I slowly start to hate what I see. The irony of celebrities telling us “Love yourself” “be yourself” as they themselves are partially at blame for our insecurities.

Since at the beginning we were told to do this, wear that and then everyone will love you. “You can’t eat that or you’ll get fat” “if you wanna be skinny then eat less!” All these voices in my head overwhelms me.

Everyone say be confident, but how?! They don’t understand that it’s hard, I get tired, I get weak. Please understand that I am full with self hate, it hurts like being stabbed in the chest with thousand and thousand of knives as I wasn’t told to be okay with what I have but instead you’re ugly

I guess this is my fate and its pain is suffocating me like being chocked by strong and giant hands

Wrong

For the longest time, I blamed celebrities and social media and it took me years to see that it’s not them

But me

If I want to love myself u need to start within myself and look deeper into myself instead of looking down at myself

For the first time I am gonna let myself breathe

Hi! I added a little bit of style so the contents are a bit changed. Hope you like it!

——————————————————

Ayoko sa sarili ko

Ang mukha ko, katawan ko, ang mundong ito na tinitirhan natin na punong-puno ng panghuhusga at poot

Ayaw ko lahat ‘to!

Mga modelo at artista ang aking nakikita kapag tinitingnan ko ang aking sarili

Unti-unti akong napoot sa aking nakikita

Ang nakakatawa lamang sa mga linyahan ng mga artistang “Mahalin mo ang sarili mo” at “Magpakatotoo ka” ay sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo naiinggit sa iba

Simula’t sapul sinasabihan na tayo ng dapat nating gawin

Ng kung anong dapat susuutin para magustuhan tayo ng iba

Sabi pa, “Huwag mong kainin yan kung ayaw mong tumaba”

“Kumain ka ng konti para pumayat!” Lahat ng ito ay tinatalo ang tiwala sa sarili ko na binuo ko para magpakatotoo.

Lahat sila nagsasabi na magkaroon ako ng kumpiyansa, pero paano?!

Hindi nila naiintindihan na mahirap

Napapapagod ako, nanghihina

Sana naman ay maintindihan niyo na punong-puno ako ng pagkamuhi sa aking sarili, sobrang sakit!

Para akong sinasaksak ng libo-libong kutsilyo sa dibdib kapag sinasabihan ako na hindi ako dapat makontento sa kung anong mayroon ako dahil pang!t ako

Ito na yata talaga ang tadhana ko at ang mga sakit na ito na para bang malalaking kamay na sumasakal sa akin ay laging nandito

Pero mali!

Sa matagal na panahon, sinisi ko ang mga artista at social media sa nararanasan kong ito

Pero matagal bago ko nakita na hindi sila ang dapat ang problema

Hindi sila ang dapat sinisisi

Kundi ako.

Kung gusto kong matanggap ang sarili ko ay dapat matutunan kong mahalin ang aking sarili

At kung gusto kong mahalin ang ang aking sarili ay dapat intindihin ko ang lahat tungkol sa aking sarili at hindi ko dapat ito minamaliit.

At sa unang pagkakataon, hahayaan ko ang sarili kong huminga.

——————————————————

It’s done! I have trouble translating them due to the message being a little bit vague but I hope I didn’t change it with the little changes I have made. Hope this helps!

#AnswerForTrees

1. How do you assess if money has become your

Ask: 1. How do you assess if money has become your master instead of Jesus Christ?
2. What kind of life is demonstrated if Jesus is the lord of any relationship you have?
3. What does it mean when Jesus is the lord of our time?
4. What does it involve to say that Jesus Christ is Lord?

(PLEASE ANSWER CORRECTLY AND PLEASE DON’T ANSWER IMPROPER THANK YOU.)

Answer:

1. time for Jesus, It will take time but this is few advice

-dont be greedy,it’s not bad to like money but don’t be hungry for it cause you might end up doing something bad

-Pray and read the Bible if you can’t really avoid the temptation of money,Think of the Lord and Jesus Christ that they are around you so Pray…trust…and use money for good and help only.

2.For Jesus to be Lord of your life means that He is the ruler, the boss, the master of your whole life. He cannot be Lord of a part — He must be given control of the entire life – the whole life.

3.

4.The key is understanding that Jesus is already Lord of your life. We do not make Jesus Lord. Jesus is Lord. What we are supposed to do is submit to His lordship.

Can someone please translate this to Filipino in a spoken

Ask: Can someone please translate this to Filipino in a spoken poetry style

Thank you!

I hate myself, I hate face, my body, this world that we are living in that is full of judgement and hate.

I see models and celebrities and when I look back at myself, I slowly start to hate what I see. The irony of celebrities telling us “Love yourself” “be yourself” as they themselves are partially at blame for our insecurities.

Since at the beginning we were told to do this, wear that and then everyone will love you. “You can’t eat that or you’ll get fat” “if you wanna be skinny then eat less!” All these voices in my head overwhelms me.

Everyone say be confident, but how?! They don’t understand that it’s hard, I get tired, I get weak. Please understand that I am full with self hate, it hurts like being stabbed in the chest with thousand and thousand of knives as I wasn’t told to be okay with what I have but instead you’re ugly

I guess this is my fate and its pain is suffocating me like being chocked by strong and giant hands

Wrong

For the longest time, I blamed celebrities and social media and it took me years to see that it’s not them

But me

If I want to love myself u need to start within myself and look deeper into myself instead of looking down at myself

For the first time I am gonna let myself breathe

Hi! I added a little bit of style so the contents are a bit changed. Hope you like it!

——————————————————

Ayoko sa sarili ko

Ang mukha ko, katawan ko, ang mundong ito na tinitirhan natin na punong-puno ng panghuhusga at poot

Ayaw ko lahat ‘to!

Mga modelo at artista ang aking nakikita kapag tinitingnan ko ang aking sarili

Unti-unti akong napoot sa aking nakikita

Ang nakakatawa lamang sa mga linyahan ng mga artistang “Mahalin mo ang sarili mo” at “Magpakatotoo ka” ay sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo naiinggit sa iba

Simula’t sapul sinasabihan na tayo ng dapat nating gawin

Ng kung anong dapat susuutin para magustuhan tayo ng iba

Sabi pa, “Huwag mong kainin yan kung ayaw mong tumaba”

“Kumain ka ng konti para pumayat!” Lahat ng ito ay tinatalo ang tiwala sa sarili ko na binuo ko para magpakatotoo.

Lahat sila nagsasabi na magkaroon ako ng kumpiyansa, pero paano?!

Hindi nila naiintindihan na mahirap

Napapapagod ako, nanghihina

Sana naman ay maintindihan niyo na punong-puno ako ng pagkamuhi sa aking sarili, sobrang sakit!

Para akong sinasaksak ng libo-libong kutsilyo sa dibdib kapag sinasabihan ako na hindi ako dapat makontento sa kung anong mayroon ako dahil pang!t ako

Ito na yata talaga ang tadhana ko at ang mga sakit na ito na para bang malalaking kamay na sumasakal sa akin ay laging nandito

Pero mali!

Sa matagal na panahon, sinisi ko ang mga artista at social media sa nararanasan kong ito

Pero matagal bago ko nakita na hindi sila ang dapat ang problema

Hindi sila ang dapat sinisisi

Kundi ako.

Kung gusto kong matanggap ang sarili ko ay dapat matutunan kong mahalin ang aking sarili

At kung gusto kong mahalin ang ang aking sarili ay dapat intindihin ko ang lahat tungkol sa aking sarili at hindi ko dapat ito minamaliit.

At sa unang pagkakataon, hahayaan ko ang sarili kong huminga.

——————————————————

It’s done! I have trouble translating them due to the message being a little bit vague but I hope I didn’t change it with the little changes I have made. Hope this helps!

#AnswerForTrees

Not only you can get the answer of how to say instead of thank you, you could also find the answers of Can someone please, Can someone please, 1. How do, Write a letter, and The Wet PantsThere.