Can We Use Who Instead Of Whom

Posted on

If you are looking for the answer of can we use who instead of whom, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding can we use who instead of whom. Read it below.

life savers grammar rules

can we choose whom to love?

Ask: can we choose whom to love?

Answer:

yes you can

Explanation:

it’s your feelings so if you don’t like him/her just tell him/her what you feel

when to use who and whom?

Ask: when to use who and whom?

When you were pointing to someone but remember that it depends on the sentence you will use 🙂

_____ do you think will be happy if we recycle

Ask: _____ do you think will be happy if we recycle things around us?

a. Whom
b. Who

Thanks for answering​

✍ANSWER;

_____ do you think will be happy if we recycle things around us?

a. Whom

b. Who

Answer:

who

Explanation:

who kase nag tatanong

Who is the personage in the bible to whom we

Ask: Who is the personage in the bible to whom we can relate prayer as a love song?

Answer:

David the psalmist

Explanation:

you can read the book of psalms written by david

Can you answer this for me What is your obligation

Ask: Can you answer this for me What is your obligation if any to the generation of humans who will come after us and to the nonhuman animals with whom we share the planet???​

ANSWER:

We have still limited our thinking to those…since future generation do not presently exist, it is Not possible to have any obligation thus does not place us under any moral obligation toward future people

Explanation:

HOPE I CAN HELP

As the student my obligation of my generation of humans i want to help people around of me becuase her/his my priority.

Explanation:

sana makatulung po

A friend whom we like and who likes us is

Ask: A friend whom we like and who likes us is someone

Answer:

A friend is someone whom we like and who likes us

. a friend — whom we like and who likes

Ask: . a friend — whom we like and who likes us — is someone​

Answer:

family? or maybe family? cuz a friend you like that likes you to is kind of same as naturally friend

who do you are the people with whom you can

Ask: who do you are the people with whom you can relate with order to learn better?how can we improve your relationship with them?​

Answer:

Basically for me it is my friends but we should answer our parents because our parents are our friends too and we know that we can trust them in many ways without them judging us because they know who we are and we cant really know if those whom we call friends are really our friends. We can improve our relationship with them by trying our best in opening up to them and understanding that not all of the things we want to do are acceptable in they’re eyes, and sometimes we might get disappointed with they’re advice or what they ask us to do to fix a problem but we all know that it’s for the best and it is for our own good.

Explanation:

This is my opinion. STUDY HARD

who are the people whom we need to be courteous

Ask: who are the people whom we need to be courteous to?​

Answer:

Paggalang

Ang paggalang ay nagsimula sa salitang Latin na “respectus” na ang ibig sabihin ay “paglingon o pagtinging muli,” naipapakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Ang pagkilala sa halaga ng tao o bagay ang nakapagpapatibay sa kahalagahan ng paggalang.

Kahalagahan ng pagiging magalang

 • Sapagkat ito ay isang paraan ng pagbigay respeto sa ibang tao.
 • Dahil isa itong paraan ng pagmamalasakit sa kapuwa.
 • Nagpapakita ito ng paggawa ng mabuti sa kapuwa.
 • Ang pagiging magalang ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao.
 • Isa rin itong pagbibigay ng halaga sa isang tao.
 • Isa rin itong pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao.
 • Isa itong pagpapakita ng respeto at paggalang sa mga nakatatanda.

Mga paraan ng pagpapakita ng Paggalang

 • Paggamit ng “po” at “opo” kapag nakikipag-usap sa nakatatanda.
 • Pagiging bukas tayo sa opinyon ng iba, ngunit kailangan muna nating suriin kung ito ba ay makakabuti o makakasama hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat.
 • Pagiging mahinahon habang nakikipag-usap, wag agad magagalit o magsasalita ng hindi maganda, palaging isa-alang alang ay ang mararamdaman ng taong nagbigay nito.
 • Pag-iwas sa pagbibigay ng mungkahi o opinyon na makakasakit ng damdamin ng ibang tao.
 • Piliin ang pagkakaroon ng pagtanggap, pagtanggap sa kagustuhan ng ibang tao.

Paraan ng Pagsasabuhay ng Paggalang

 1. Panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan.  
 2. Kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto sa kaniyang pagkakamali.  
 3. Pagtugon sa pangangailangan ng kapuwa, sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila.  
 4. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapuwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos.
 5. Isaalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang.  
 6. Suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapuwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan.  
 7. Bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapuwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad.
 8. Sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madaliang paghuhusga at pagbibitiw ng masasakit na salita.  
 9. Laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad.

Sino ang mga Tao na Kailangan Nating Maging Magalang

 • Sa mga nakatatanda sa atin
 • Mama at Papa
 • Tito at Tita
 • Lolo at Lola

Para sa karagdagan pang kaalaman, magtungo sa mga link na nasa ibaba:  

Bakit mahalaga ang paggalang o respeto: brainly.ph/question/579669

Halimbawa ng Pagkamit ng Respeto sa Sarili at Respeto ng Ibang tao. brainly.ph/question/1586585

Kahulugan ng salitang Paggalang: brainly.ph/question/978788; brainly.ph/question/898057

Mga Halimbawa ng Paggalang: brainly.ph/question/1150474

Why do you think it is important for you to

Ask: Why do you think it is important for you to leam about whom you can go to for your
own needs and the needs of your family?

We need to learn about whom we can go to for our own needs and the needs of our family, So that we can always look for them in times of emergency or for contingency planin case a calamity or crisis occur and in order for us to know who are the owes we need to repay

Yan na siguro yung answer

Not only you can get the answer of can we use who instead of whom, you could also find the answers of _____ do you, A friend whom, Can you answer, who do you, and when to use.